Welkom bij Monumentenfederatie Noord-Brabant

Welkom op de geheel nieuwe website van de Monumentenfederatie Noord-Brabant. De provinciale koepel van vrijwilligers én hun organisaties in het brede Erfgoed- en Monumentenveld. Treedt binnen op het Erfgoedplein en ontdek de laagdrempelige ontmoetingsplaats waar vrijwilligers en professionals, vragers en aanbieders, overheid en mkb elkaar ontmoeten en met elkaar informatie uitwisselen.

Het dromen, denken en doen staat niet stil, de dynamiek van onze samenleving, de snelheid van de Social Media heeft het Erfgoed inmiddels ook bereikt. Het Erfgoedplein kan zowel een rustpunt zijn om je te bezinnen, een breed toegankelijk platform om nieuwe plannen te bekend te maken of een plaats waar je inspiratie opdoet.

Het is hard werken en slim omgaan met beperkte middelen om het verleden een plaats in het heden te geven. Of dat nu gaat om de herbestemming van Vrijkomende Kerken of het levend houden van tradities. Het is een evolutionair gegeven dat niet de grootsten, de meesten of de sterksten zullen overleven maar zij, die zich het beste weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Steeds vaker is het nodig om daarvoor buiten de sector, de eigen stad of provincie te kijken en nieuwe allianties aan te gaan. Het Erfgoedplein is daarvoor dé ontmoetingsplaats.

Wij heten u welkom op de nieuwe website Erfgoedplein Brabant

Aangesloten organisaties

Monumenten en erfgoed advies functie
De Monumentenfederatie beschikt over een uit-gebreid kennisnetwerk in en buiten het Monumentenveld en over (lokale) bestuurlijke contacten.
Monumenten en erfgoed advies functie
De Monumentenfederatie is opgericht in 1979 en heeft als doel het beschermen van monumenten in de provincie Noord-Brabant en het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid van onze inwoners.
Monumenten en erfgoed advies functie
Een spreker van statuur, in een aansprekende omgeving die met prikkelende bijdragen een discussie met een betrokken publiek op gang brengt waar tot buiten het veld aandacht aan wordt gegeven, dát is een geslaagd Erfgoedcafé.
Monumenten en erfgoed advies functie
De Monumentenfederatie Noord-Brabant is de provinciale koepel van 10 wakkere vrijwilligers-organisaties op het gebied van Erfgoed.
Ga naar de website >>
Monumenten en erfgoed cafe
De Erfgoedcafes zijn het discussieplatform over het Brabants Erfgoed en zijn voor alle belang-stellenden vrij toegankelijk.
Ga naar de website >>
Monumenten en erfgoed Prijs
Het onder de aandacht brengen van het Brabantse monumentale erfgoed in het algemeen en het belonen van geslaagde initiatieven.
Ga naar de website >>
(C) 2015 Monumentenfederatie Noord-Brabant | Erfgoedplein Actilus webdesign